2019. év

Az íróasztal előtt térden állva megharcolt írott igehirdetés nem mindig egyezik meg
a szószéken a Szentlélek által megszületett, elmondott igehirdetéssel.
07.14. PDF
PPT
I Tim 2,1-3;
Róm 13,1-7;
I Pt 2,13-17
Zsarnai Krisztián Felsőbbség iránti tisztelet
07.07. Mt 5,1-12  Zsarnainé Urbán Nóra Kik a boldogok? 
06.30.  I Kor 15,32-43 Melich Mihály  
06.23. PDF

 

Mt 7,21.24-27

I Kor 1,18-25

Zsarnai Krisztián

Melich Mihály

Krisztus a mérce az engedelmességben

Krisztus keresztjének ereje

06.16. PDF
PPT
Péld 18,15;
I Pt 1,5-6
Zsarnai Krisztián Tudás, ismeret,  bölcsesség
Tanévzáró CsIT
06.09. PDF
PPT
Hag 2,4b-9 Zsarnai Krisztián A Krisztusban kapott új élet ünnepe
Pünkösdi istentisztelet
06.02. Mt 10,29-33  Kozma Anett  
05.26. PDF

 

 

Lk 11,1-4

ApCsel 1,4-7 

 

Zsarnai Krisztián

Kiss Ábel

Az imádság

 

05.19.   Dabóczi Kálmán  Család, hivatás, szolgálat
05.12. PDF
PPT
I Kor 11,23-29;
Mt 5,23-25a
Zsarnai Krisztián Az úrvacsora szentsége
05.05. Lk 16,19-30 Ittzés István Van Mózesük…
…vannak prófétáik
Evangélizáció 4. nap
05.04. Lk 16,19-30 Ittzés István A gyötrelem helye
A nagy közbevetés
Evangélizáció 3. nap
05.03. Lk 16,19-30 Ittzés István Hol vannak a halottak?
Nagy útelágazás!
Evangélizáció 2. nap
05.02. Lk 16,19-30 Ittzés István Gazdag élet – koldus élet
Evangélizáció 1. nap
04.28. PDF ApCsel 3,11-21
Zsarnai Krisztián

Bálint Éva

Szükséged van-e Jézusra?

Húsvét után

04.21. PDF
PPT
I Kor 15,47-53 Zsarnai Krisztián Van feltámadás!
Feltámadás ünnepe 1. nap
04.19. PDF Hós 6,1-3 Zsarnai Krisztián Helyettes áldozat
Nagypénteki istentisztelet
04.15. PDF Mt 26,69-75 Zsarnai Krisztián “Szimpatizáns” hívőtől a hitvalló követőig
04.14. PDF II Móz 20,8-11
I Thessz 5,12-14a
II Thessz 3,10b-12
II Pt 1,5-6
Zsarnai Krisztián Munka, tanulás a Biblia tükrében
 

04.07.    
03.31. PDF Lk 12,22-32 Zsarnainé Urbán Nóra Keressétek Isten országát
03.24. PDF Mt 10,38-39
Mt 10,38-39
Zsarnai Krisztián
Veczán László
Azért a bűnért már valaki szenvedett
Ha valaki énutánam akar jönni
03.17.  Mk 9,14-29 Kertészné Iványi Ágnes Gyülekezet – jövőépítés 
03.15. PDF Jn 4,31-38 Zsarnai Krisztián A szolgálat mélysége
Böjti sorozat 5. nap
03.14. PDF Jn 4,24-30.39-42 Zsarnai Krisztián A hívő élet feladata: másokat is Krisztushoz vezetni
Böjti sorozat 4. nap
03.13. PDF Jn 4,19-26.39-42
Zsarnai Krisztián Otthon a trónteremben
Böjti sorozat 3. nap
03.12. PDF Jn 4,13-20 Zsarnai Krisztián Úton az élet felé
Böjti sorozat 2. nap
03.11.  PDF Jn 4,1-12 Zsarnai Krisztián Küszöbön
Böjti sorozat 1. nap
03.10. PDF

PPT

V Móz 7,25-26;        V Móz 13,7-9;            V Móz 18,10-12.14; Ézs 8,19;  Gal 5,20-21 Zsarnai Krisztián Kivel vállalsz közösséget?
03.07.  Videó Zsid 11,7 Orbán Attila Menekülés
Böjti esték 4. nap
03.06.  Videó Zsid 11,23-29 Orbán Attila Hűség és kitartás
Böjti esték 3. nap
03.05.  Videó Zsid 11,8-19 Orbán Attila A változás
Böjti esték 2. nap
03.04.  Videó Zsid 11,6 Orbán Attila Hit nélkül…
Böjti esték 1. nap
03.03.  PDF
PPT
Jak 1,5-8 Zsarnai Krisztián Tanulmányozz, keress, hangolj!
02.24. PDF

PDF

Zsid 2,1-4

Zsid 2,1-4

Zsarnai Krisztián

Veczánné Repka Jolán

Mentőcsónak
(Nyháza Nagytemplom)    Sodródás
(Mandabokor)

 02.17.  PDF  1 Tim 1,3-7. Zsarnainé Urbán Nóra Pásztori lelkigondozás
02.10. PDF
PPT
Lk 10,25-37
Mt 5,7
Zsarnai Krisztián Boldogok az irgalmasok
 02.03.  PDF I Kir 8,41-43 Zsarnainé Urbán Nóra Salamon imádsága
 01.27. PDF

PDF

 I Kir 8,41-43

Mt 8,5-13

Zsarnai Krisztián

Elek Ildikó

Ellenpont
(Nyháza Nagytemplom)
Végtelen hit
(Mandabokor)
01.20. PDF
PPT
Jer 17,12-23 Zsarnai Krisztián Az ítélet – és a kegyelem Istene
01.13. PDF
PPT
Videó
Péld 18,22 Zsarnai Krisztián Családi tudnivalók
01.12. PDF
PPT
Ef 4,1-2.7-29 Zsarnai Krisztián Egység a látásban
01.06. PDF
PPT
Tit 2,11-14  Zsarnai Krisztián Múltat feltáró,
jelent meghatározó,
jövőbe-tekintő
01.04. PDF Móz 1,26 – 2,4a Zsarnai Krisztián Teremtéstörténettől az
új teremtésig
01.01. PDF
PPT
Zsolt 34,15 Zsarnai Krisztián Törekedj…

 

Ez az oldal 1 335 esetben látogatva.