2019. év

Az íróasztal előtt térden állva megharcolt írott igehirdetés nem mindig egyezik meg
a szószéken a Szentlélek által megszületett, elmondott igehirdetéssel.
12.31.  PDF
PPT
Zsolt 34,15  Zsarnai Krisztián El ne múljék a te éved…
Óévi istentisztelet
12.29. Kol 1,3-8  Kozma Anett Hit, remény, szeretet útjai 
12.25.  PDF
PPT
Videó
Jel 19,11-16   Zsarnai Krisztián Először kisded Jézusként jött, másodszor ítélő Úrként jön
Karácsonyi istentisztelet
12.24.  PDF
PPT
 Lk 2,1-20 Zsarnai Krisztián Emberek Jézus körül
Szentesti istentisztelet
12.22. Fil 4,4-7 

Zsolt 24,7-10

Zsarnai Krisztián

Veczánné Repka Jolán

Az igazi öröm 

Ki az a dicső Király

12.15. PDF
PPT
Jel 3,14-22 Zsarnai Krisztián Vele vagy nélküle?
Laodíceai gyülekezet
12.08. PDF
PPT
Jel 3,7-13 Zsarnai Krisztián Erős oszloppá teszi az övéit
Filadelfiai gyülekezet
12.01. PDF
PPT
Jel 3,1-6  Zsarnai Krisztián Ébredj, hogy ébreszthess!
Szardiszi gyülekezet
11.28.  PPT Ruth 4,1-22   Kádár László Ismered-e Őt, aki használni akar mások életében?
Ádventi esték
11.27. PPT
Videó
Ruth 3,1-18   Kádár László Ismered-e Őt, aki hibáiddal együtt szeret?
Ádventi esték
11-26. PPT
Videó
Ruth 2,1-23   Kádár László Ismered-e Őt, aki ha aggódsz is, gondoskodik rólad?
Ádventi esték
11.25.  PPT
Videó
Ruth 1,1-22 Kádár László Ismered-e Őt, aki gondjaid között megtalál?
Ádventi esték
11.24. PDF Mt 13,36-43  Zsarnai Krisztián Túl élni a halált
Örök élet vasárnapja
11.17. PDF
PPT
Jel 2,18-29 Zsarnai Krisztián A hangoskodó többség a kicsiny hűségesekkel szemben
Thiatirai gyülekezet
11.10. PDF Lk 11,29-36  Zsarnainé Urbán Nóra Maradj a világosságban 
11.03. PDF
Videó
Fil 2,12b-13 Joób Olivér Az üdvösség mindennapi jelenléte
10.27. ApCsel 18,5-11 Bálint Éva Van-e örök kincsed?
10.20. ApCsel 2,42  Waldemar és Katharina Jesse
(Liebenzelli misszionáriusok)
Az első gyülekezet
10.13. PDF 
PPT
Jel 2,12-17 Zsarnai Krisztián Határvonal-elmosódás
Pergamoni gyülekezet
10.06. Mk 10,1-16  Adámi László Házasság és a család az Ige tükrében
09.29. PDF
PPT
Jel 2,8-11 Zsarnai Krisztián A szenvedő Krisztus levele a szenvedő gyülekezetnek
Szmirnai gyülekezet
09..22. PDF V Móz 30,19 Veczánné Repka Jolán Döntések
09.15. PDF
PPT
Jel 2,1-7 Zsarnai Krisztián Fontostól a legfontosabbá
Efezusi gyülekezet
09.08. PDF
PPT
Jer 18,1-10 Zsarnai Krisztián Alaktalan élet
09.01. PDF
PPT
Jer 26,1-16 Zsarnai Krisztián Hogyan hallgatod Isten Szavát?
Istentisztelet-e az életed?
08.25. PDF Lk 20,9-19 Zsarnai Krisztián A “Befektető” befektetett
08.18. PDF
PPT
Lk 8,19-21 Zsarnai Krisztián Jézus földi – és lelki rokonai
 08.11. PDF
PPT
 I Móz 2,18-24  Zsarnai Krisztián Összeköltözés – együttélés – (esetleg ) házasság
vagy
Udvarlás – jegyesség – házasság 
07.28. Ézs 43,1-5 Hibján Jánosné Ne félj, mert megváltottalak…
07.21. PDF
PPT
Lk 9,57-62 Zsarnai Krisztián Kényelem feladása és a követés ára
07.14. PDF
PPT
I Tim 2,1-3;
Róm 13,1-7;
I Pt 2,13-17
Zsarnai Krisztián Felsőbbség iránti tisztelet
07.07. Mt 5,1-12  Zsarnainé Urbán Nóra Kik a boldogok? 
06.30.  I Kor 15,32-43 Melich Mihály  
06.23. PDF

 

Mt 7,21.24-27

I Kor 1,18-25

Zsarnai Krisztián

Melich Mihály

Krisztus a mérce az engedelmességben

Krisztus keresztjének ereje

06.16. PDF
PPT
Péld 18,15;
I Pt 1,5-6
Zsarnai Krisztián Tudás, ismeret,  bölcsesség
Tanévzáró CsIT
06.09. PDF
PPT
Hag 2,4b-9 Zsarnai Krisztián A Krisztusban kapott új élet ünnepe
Pünkösdi istentisztelet
06.02. Mt 10,29-33  Kozma Anett  
05.26. PDF

 

 

Lk 11,1-4

ApCsel 1,4-7 

 

Zsarnai Krisztián

Kiss Ábel

Az imádság

 

05.19.   Dabóczi Kálmán  Család, hivatás, szolgálat
05.12. PDF
PPT
I Kor 11,23-29;
Mt 5,23-25a
Zsarnai Krisztián Az úrvacsora szentsége
05.05. Lk 16,19-30 Ittzés István Van Mózesük…
…vannak prófétáik
Evangélizáció 4. nap
05.04. Lk 16,19-30 Ittzés István A gyötrelem helye
A nagy közbevetés
Evangélizáció 3. nap
05.03. Lk 16,19-30 Ittzés István Hol vannak a halottak?
Nagy útelágazás!
Evangélizáció 2. nap
05.02. Lk 16,19-30 Ittzés István Gazdag élet – koldus élet
Evangélizáció 1. nap
04.28. PDF ApCsel 3,11-21
Zsarnai Krisztián

Bálint Éva

Szükséged van-e Jézusra?

Húsvét után

04.21. PDF
PPT
I Kor 15,47-53 Zsarnai Krisztián Van feltámadás!
Feltámadás ünnepe 1. nap
04.19. PDF Hós 6,1-3 Zsarnai Krisztián Helyettes áldozat
Nagypénteki istentisztelet
04.15. PDF Mt 26,69-75 Zsarnai Krisztián “Szimpatizáns” hívőtől a hitvalló követőig
04.14. PDF II Móz 20,8-11
I Thessz 5,12-14a
II Thessz 3,10b-12
II Pt 1,5-6
Zsarnai Krisztián Munka, tanulás a Biblia tükrében
 

04.07.    
03.31. PDF Lk 12,22-32 Zsarnainé Urbán Nóra Keressétek Isten országát
03.24. PDF Mt 10,38-39
Mt 10,38-39
Zsarnai Krisztián
Veczán László
Azért a bűnért már valaki szenvedett
Ha valaki énutánam akar jönni
03.17.  Mk 9,14-29 Kertészné Iványi Ágnes Gyülekezet – jövőépítés 
03.15. PDF Jn 4,31-38 Zsarnai Krisztián A szolgálat mélysége
Böjti sorozat 5. nap
03.14. PDF Jn 4,24-30.39-42 Zsarnai Krisztián A hívő élet feladata: másokat is Krisztushoz vezetni
Böjti sorozat 4. nap
03.13. PDF Jn 4,19-26.39-42
Zsarnai Krisztián Otthon a trónteremben
Böjti sorozat 3. nap
03.12. PDF Jn 4,13-20 Zsarnai Krisztián Úton az élet felé
Böjti sorozat 2. nap
03.11.  PDF Jn 4,1-12 Zsarnai Krisztián Küszöbön
Böjti sorozat 1. nap
03.10. PDF

PPT

V Móz 7,25-26; V Móz 13,7-9; V Móz 18,10-12.14; Ézs 8,19; Gal 5,20-21 Zsarnai Krisztián Kivel vállalsz közösséget?
03.07.  Videó Zsid 11,7 Orbán Attila Menekülés
Böjti esték 4. nap
03.06.  Videó Zsid 11,23-29 Orbán Attila Hűség és kitartás
Böjti esték 3. nap
03.05.  Videó Zsid 11,8-19 Orbán Attila A változás
Böjti esték 2. nap
03.04.  Videó Zsid 11,6 Orbán Attila Hit nélkül…
Böjti esték 1. nap
03.03.  PDF
PPT
Jak 1,5-8 Zsarnai Krisztián Tanulmányozz, keress, hangolj!
02.24. PDF

PDF

Zsid 2,1-4

Zsid 2,1-4

Zsarnai Krisztián

Veczánné Repka Jolán

Mentőcsónak
(Nyháza Nagytemplom)    Sodródás
(Mandabokor)

 02.17.  PDF  1 Tim 1,3-7. Zsarnainé Urbán Nóra Pásztori lelkigondozás
02.10. PDF
PPT
Lk 10,25-37
Mt 5,7
Zsarnai Krisztián Boldogok az irgalmasok
 02.03.  PDF I Kir 8,41-43 Zsarnainé Urbán Nóra Salamon imádsága
 01.27. PDF

PDF

 I Kir 8,41-43

Mt 8,5-13

Zsarnai Krisztián

Elek Ildikó

Ellenpont
(Nyháza Nagytemplom)
Végtelen hit
(Mandabokor)
01.20. PDF
PPT
Jer 17,12-23 Zsarnai Krisztián Az ítélet – és a kegyelem Istene
01.13. PDF
PPT
Videó
Péld 18,22 Zsarnai Krisztián Családi tudnivalók
01.12. PDF
PPT
Ef 4,1-2.7-29 Zsarnai Krisztián Egység a látásban
01.06. PDF
PPT
Tit 2,11-14  Zsarnai Krisztián Múltat feltáró,
jelent meghatározó,
jövőbe-tekintő
01.04. PDF Móz 1,26 – 2,4a Zsarnai Krisztián Teremtéstörténettől az
új teremtésig
01.01. PDF
PPT
Zsolt 34,15 Zsarnai Krisztián Törekedj…

 

Ez az oldal 2 696 esetben látogatva.